E-Mail:
ilerlaser@ilerlaser.com
Telèfon
973 19 65 22
Adreça:
Ctra. C-13 km. 11,7 • Alcoletge 25660 Lleida

ilerlàser

Avís legal

Condicions d’ús del servei web

www.ilerlaser.com es un domini d’Internet que pertany a Ilerlàser, SL amb NIF: B25419052 i amb domicili social a la Ctra. C-13 km. 11,7 · Alcoletge 25660 Lleida. Les referències sobre drets i obligacions contingudes en aquest avís legal a nom d’Ilerlàser es refereixen al propietari del domini.

Ús del Servei Web:

La seu web d’Ilerlàser, és un servei d’informació a disposició de l’Usuari per informar sobre la pròpia empresa i mantenir un canal de comunicació obert amb clients i públic en general. L’ús d’aquest servei voluntari suposa l’acceptació de les presents clàusules d’ús. Tota persona que accedeixi al lloc web tindrà consideració d’Usuari i l’accés a www.ilerlaser.com es denominarà accés al Servei Web, en endavant, per a la descripció de les clàusules.

La declaració de nul·litat d’alguna de les següents condicions no afectarà la validesa i eficàcia de les altres.

L’Usuari accepta no utilitzar la informació que es publica en el Servei Web, amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al contingut d’aquestes Condicions Generals, lesives dels drets o interessos de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web, la informació que es facilita o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web per altres usuaris.

Dret de modificació:

Ilerlàser es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, sense avís previ, la informació i estructura del Servei Web, a més es reserva el dret de suspendre o restringir l’accés al mateix si ho consideres necessari.

Cookies:

Ilerlàser no utilitza cookies en el Servei Web.

Gratuïtat:

L’ús d’aquest Servei Web es totalment gratuït

Enllaços:

El Servei Web pot oferir accés a diferents pàgines web propietat de tercers. Ilerlàser no es fa responsable de la informació i serveis de tercers aliens a aquest Servei Web.

Per a que un Usuari pugui establir un enllaç des de la seva pàgina web a el nostre Servei Web, haurà de disposar d’una autorització per escrit d’Ilerlàser.

Propietat Intel·lectual i Industrial:

Totes les informacions elements gràfics i de disseny del Servei Web són propietat d’Ilerlàser. La utilització dels mateixos per tercers haurà d’estar subjecta a acords de cessió per part d’Ilerlàser i en cas contrari estarà terminantment prohibida.

Exclusió de Garanties i Responsabilitat:

Ilerlàser no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Servei Web i no serà en cap cas responsable dels possibles danys o perjudicis que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o accessibilitat del mateix o enllaços a tercers, i de les interrupcions per qualsevol tipus d’errada tècnica causades per instal·lacions o serveis de tercers.

Tampoc es fa responsable ni garanteix la manca de virus, informacions o gràfics que puguin introduir de manera maliciosa usuaris no autoritzats, hackers o pirates informàtics i no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se per la presència d’aquests.

Els continguts del Servei Web són propietat d’Ilerlàser i son elaborats professionalment, tot i això Ilerlàser no garantirà ni es responsabilitzarà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa per la veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts del Servei Web.

Jurisdicció:

La prestació del Servei Web i les presents Condicions d’Ús del Servei Web es regeixen per la llei espanyola. Per qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes Condicions, o de les relacions entre l’usuari i Ilerlàser, totes dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre, es sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Lleida.